Rodzaje badań technicznychSą to specjalne platformy montowane do podwozia aut ciężarowych, nazywane dźwigami załadowczymi, klapą załadowczą czy burtą samowyładowczymi. Używane do podnoszenia ładunków (podczas załadunku i rozładunku samochodów dostawczych) urządzenia, wyposażone są w napęd hydrauliczny, który jest zamontowany w pojeździe.

Podest załadowczy znacząco ułatwia manipulowanie ładunkiem w sklepach, fabrykach, magazynach czy na budowach.

Dopuszczenie podestów załadowczych do użytkowania jest możliwe jedynie dzięki regularnym przeglądom i badaniom.

Konserwacja

Warunkiem konserwowania podestów załadowczych jest odpowiednie przeszkolenie. Taka osoba powinna posiadać niezbędne wiadomości w zakresie teorii oraz praktyki – m.in. te związane z bezpieczeństwem oraz obsługą urządzenia. Dodatkowo musi uzyskać pozytywny wynik ze sprawdzenia kwalifikacji podczas egzaminu UDT. Przeglądy konserwacyjne muszą być wykonywane w terminach wskazanych w rozporządzeniach. W trakcie eksploatacji konieczne jest prowadzenie dziennika konserwacji.

Konsekwencje braku badania UDT

 • Mandat karny
 • Bardzo restrykcyjne konsekwencje prawne w momencie wypadku z udziałem człowieka
 • Brak możliwości wykonania działań rejestracyjnych pojazdu, na którym zamontowane jest urządzenie
 • Przy kolizji drogowej brak możliwości ubiegania się o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia drogowego

Badanie odbiorcze windy załadowczej

Podczas badania odbiorczego inspektor dokładnie weryfikuje prawidłowość zainstalowania windy załadowczej na podwoziu samochodu ciężarowego. W trakcie badania odbiorczego przeprowadzane są także próby z przeciążeniem lub próby równoważne.

Kurs OSO

W naszym Ośrodku Szkoleń Operatorów zapewniamy szkolenia m.in. z podestów załadowczych, spawania światłowodów czy wózków widłowych. Szkolenia dla konserwatorów podestów załadowczych pozwalają zdobyć wiedzę i uprawnienia niezbędne w tym zawodzie. Zajęcia w OSO obejmują części: teoretyczną oraz praktyczną.

konserwacja

Program szkolenia

 • Usterki występujące przy obsłudze platform załadowczych
 • Ogólne wiadomości o dozorze technicznym
 • Przepisy BHP
 • Podstawy prawne dotyczące podestów załadowczych
 • Obowiązki na stanowisku konserwatora podestów załadowczych
 • Wymagane uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego
 • Zasady eksploatacji i czyszczenia danego urządzenia
 • Normy, przepisy i regulacje prawne dotyczące urządzeń i warunków technicznych dozoru technicznego
 • Zasady prowadzenia książki konserwacji i obsługi
 • Przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania

Uprawnienia:

Po zaliczeniu egzaminu UDT uczestnik otrzymuje uprawnienia do napraw i konserwacji podestów załadowczych, ważne przez 5 lat.

Rodzaje badań technicznych

Podesty załadowcze podlegają okresowym badaniom kontrolnym. Wszystkie badania są przeprowadzone w obecności eksploatującego lub osoby upoważnionej przez niego, konserwatora i inspektora UDT. Eksploatujący jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowych warunków pozwalających na przeprowadzenie czynności przez inspektora. Celem doraźnego badania kontrolnego jest wskazanie, czy eksploatujący wdrożył zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania.

Wymagania kandydata

 • Ukończenie 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
 • Brak przeciwskazań zdrowotnych