Żyjemy w czasach, gdy zawody specjalistyczne wracają do łask. Teraz, gdy umiejętność zrobienia czegoś samemu, daje nie tylko wiele satysfakcji, ale i daje możliwość zarobienia niemałych pieniędzy. Zawód spawacza opiera się na spajaniu metali z użyciem ciepła topiącego brzegi metalu przy użycia spoiwa lub bez. Celem tego działania jest uzyskanie ciągłości materiałowej, w miejscu, w którym zostały one połączone.

Swoje marzenie mamy możliwość rozwijać za pomocą kilku metod:

  • metody spawania gazowego
  • metody spawania łukowego elektrodami otulonymi
  • metody spajania metali w osłonach gazowych
  • metody techniką spawania łukiem krytym

 

Dla marzycieli chcących rozwijać się w metodzie:

– spawania gazowego, niezbędną wiedzą będzie to, że jest to technika używająca drutu jako spoiwa łączącego metale. Stapiany drut w płomieniu spalania gazu palnego tlenem, staje się skutecznym łącznikiem obu części metali. W tej metodzie głównie wykorzystywany jest acetylen chociażby przez wzgląd na temperaturę spalania, która dochodzi do 3100 stopni C, co pozwala spełnić spawaczowi marzenie o zespawaniu dwóch elementów w stosunkowo krótkim czasie przy użyciu niewielkiego zasobu sił.

Inną formą możliwego spełnienia marzeń może być spajanie łukowe poprzez elektrody otulone.

Technika ta, ma za zadanie zespojenie dwóch odrębnych części, za pomocą utworzonego łuku spawalniczego, pomiędzy topliwą elektrodą, a spawanym materiałem. Nadtopione krawędzi metali łączą się z metalami znajdującymi się w warstwie zewnętrznej stapianego rdzenia elektrody. Materializująca się spoina w jeziorku spawalniczym tworzy osłonkę gazową złożoną głównie z takich gazów jak: CO2, CO i H2O, ale również powłokę żużlową, która ochrania przed dostępem tlenu i azotu z atmosfery.

Kolejną techniką jest:

– spawanie elektrodami otulonymi, to technika ta, jest techniką manualną, co daje spawaczowi możliwość rozwoju wysoko rozwiniętych zdolności manualnych. Wymaga ona dobrze rozwiniętych umiejętności spawalniczych, ale za to przydatna jest ona dla wielu materiałów, a wszystko dzięki szerokiej gamie elektrod, jak i dużych możliwości regulowania parametrów i różnorodnego doboru pozycji spawania.

Inną  możliwością rozwoju marzeń jest:

– spawanie poprzez spajanie metali w osłonach gazowych. Metoda ta opiera się na wykorzystywaniu elektrod topliwych – GMA (z ang. Gas Metal Arc). Jest to najczęściej wykorzystywana metoda w tworzeniu metalowych konstrukcji. Przez wzgląd na wykorzystanie gazów o różnych charakterystykach możemy tę metodę podzielić na dwie grupy: MIG (z ang. Metal Inert Gas) i MAG (z ang. Metal Active Gas). Przy czym w wypadku użycia metody MIG będziemy wykorzystywać gazy obojętne takie jak hel czy argon. Natomiast w metodzie MAG głownie wykorzystywane będą gazy aktywne, czyli np. tlen, dwutlenek węgla, wodór czy tlenek azotu. Są one stosowane osobno lub w połączeniu z argonem czy helem.

 

Ostatnią techniką spełnienia swojego marzenia, jest:

– technika spawania łukiem krytym. Polega ona na spawaniu łukiem krytym, ogółem nazywanym spawaniem pod topnikiem. Ta metoda jest najczęściej używana przy użyciu maszyn, przez wzgląd na wysoką precyzję tego procesu. Warstwa ziarnistego topnika tworząca pokrywę, dla metali łączonych poprzez łuk jarzący się między elektrodą przekazywaną w sposób ciągły. Poprzez takie działanie wykorzystany topnik usztywnia łuk, przez co chroni on jeziorko spawalnicze przed działaniem powietrza atmosferycznego na skład chemiczny stopiwa. Na naszych kursach możemy rozwinąć swoje marzenie po okiem wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą towarzyszyć w pierwszych krokach podczas odnajdywania tajników w tej metodzie. Dzięki teorii i praktyce przekazanej przez naszych pracowników nabędziesz wiedze i umiejętności potrzebne do tej techniki.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo oferty dla chętnych o różnym stopniu zaawansowania, jak również posiadamy ofertę dla spawaczy mających chęć odnowić swoje dotychczasowe uprawnienia.

Niniejsze kursy zgodne są zarówno z aktualnymi regulacjami prawnymi jak i obowiązującymi przepisami

Posiadamy również możliwość przeprowadzenia specjalistycznych kursów przygotowujących do egzaminu na uprawnienia SEP.

Poniżej rozpiska możliwości jaką dla Państwa przygotowaliśmy:

 

Kurs G1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 

Kurs G2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 

Kurs G3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe