Metoda MIG i MAGSpawanie to proces, którego celem jest trwałe połączenie materiałów. Bardzo ważne u spawacza są: wytrzymałość fizyczna, doświadczenie, precyzja. Spawanie tylko na pozór jest mało skomplikowane. Należy wybrać właściwą metodę spawania. Istotny jest również dobór spoiwa odpowiedniego do spawanych materiałów, jak i idealnie określony czas niezbędny do zespolenia materiałów.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje spawania:

  • spawanie terminowe
  • spawanie gazowe
  • spawanie hybrydowe
  • spawanie elektryczne
  • spawanie laserowe

Najpopularniejsze jest spawanie elektryczne, które nazywa się także spawaniem łukowym, spawaniem elektrodą lub spawaniem metodą MMA. Wytrzymałość spoin i oszczędność to główne cechy tego rodzaju spawania. Spawanie wykorzystywane jest w ślusarstwie, a także w kowalstwie artystycznym.

Do spawania używamy spawarki elektrycznej. Wytworzony zostaje łuk elektryczny w szczelinie pomiędzy elektrodą a metalowym przedmiotem. Powstała temperatura to aż 3000 stopni Celsjusza. Elektroda zbudowana jest z otuliny oraz rdzenia.

Zaleta spawania elektrycznego to wielość możliwości. Z jednej strony można spawać amatorsko wykorzystując przy tym małe urządzenia. Jednak w systemie produkcyjno-przemysłowym korzysta się ze spawarek specjalistycznych.

Metody spawania :

  •  spawanie w osłonie gazowej,
  •  spawanie krytym łukiem
  •  spawanie elektrodami otulonymi
  •  spawanie łukową nietopliwą elektrodą

Najbardziej popularny jest wariant MIG oraz MAG, czyli spawanie w osłonie gazowej. W przypadku MIG spawamy miedź i aluminium. Tymczasem spawanie MAG wykorzystujemy przy materiałach stalowych. Do pracy używamy półautomatów. W przypadku MAG (Metal Active Gas) używany jest gaz chemicznie aktywny.

Poprzez metodę spawania MAG łączymy stal konstrukcyjną wysokostopową, niskostopową oraz niestopową. Spawanie MIG dotyczy np. aluminium lub miedzi. Migomat wykorzystywany jest w większości obszarów przemysłu spawalniczego w tym przemysł maszynowy i ciężki, a także w branży remontowej. Migomatu używa się też w pracach domowych i hobbystycznych.