Rõngaliidete kokkupanek on üsna nõudlik töö. Seetõttu peavad töötajatel olema eripädevused ja teadmised selles valdkonnas. Rõhusüsteemide äärikühenduste kokkupanekuga seotud töö kujutab endast muu hulgas märkimisväärset ohtu inimestele, keskkonnale ja varale, mistõttu on oluline, et äärikute paigaldajad järgiksid ohutusnõudeid. Rõngaliitmikud tagavad surveanumate ja torustike kvaliteetse toimimise. Selliste ühenduste paigaldaja peab olema äärmiselt täpne, sest tema töö mõjutab oluliselt valmisühenduse tihedust ja usaldusväärsust.

Rõngaga ühendusi kasutatakse paljudes tööstusvaldkondades, näiteks rafineerimis-, toidu-, energia- või keemiatööstuses. Rõngaga ühendusi kasutatakse liitmike, torude ja torude ühendamiseks.

Fitteri kursus

Flanšimonteerija töö on väga vastutusrikas ja sisaldab palju ohte, näiteks pinnase, vee ja õhu reostuse ohtu, tulekahju võimalust ja majanduslikku kahju. Seetõttu on väga oluline omada õiget kvalifikatsiooni, mida saab omandada erialakursustel. Siinkohal tuleb appi meie ettevõte, et te saaksite omandada asjakohased teadmised ja praktilised oskused ning saada soovitud sertifikaat.

Kursuse tipphetked:

Meie kursuse abil saate väärtuslikke teadmisi tihendite tüüpide ja funktsioonide ning äärikühenduste tüüpide kohta. Samuti õpite tundma ohutuspõhimõtteid ning äärikliidete õiget monteerimis- ja demonteerimisskeemi. Saate ka hulgaliselt praktilisi oskusi tihendite valimisel või äärikliidete valmistamisel ja järelevalves.äärikühendused. Meie koolitus tagab tunnistuse, mis annab teile õiguse töötada äärikliidete monteerimise ja järelevalve alal kogu Poolas ja ka Euroopa Liitu kuuluvates riikides. Samuti saavad meie koolitusel osalejad juurdepääsu koolitusmaterjalidele ja võimaluse konsulteerida meie ekspertidega. Koolituse läbimisel väljastame ka tunnistuse, mis kinnitab koolituse läbimist. Meie kursuse peamine eesmärk on anda vajalik annus teadmisi nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt. Meie koolitus põhineb ohutuse, montaažitäpsuse ja töö tõhususe aluspõhimõtete rakendamisel. Meie koolituse lõpus viiakse läbi praktiline ja teoreetiline eksam, mille eduka läbimise tulemuseks on tunnistus, mis kehtib 5 aastat. Sertifikaati tunnustatakse Poolas ja teistes ELi riikides ning see kinnitab tulevase ääriku paigaldaja kõrget pädevust. Kursus on suunatud inimestele, kes töötavad ääriklihvide koordinaatorite või paigaldajatena, kes soovivad oma pädevust parandada, ning neile, kes alles alustavad paigaldaja ametit. Kandidaadid, kes soovivad meie kursusele minna, peaksid olema vähemalt põhiharidusega ja vähemalt 18-aastased. Koolitus toimub Varssavis kohapealsete koosolekutena.