Mis on kauba- ja reisijateveo liftid?

Kauba- ja reisikraanasid, mida nimetatakse ka liftideks, kasutatakse kaupade ja inimeste vertikaalseks transpordiks, ronides üles või alla. Liftis liikuv koorem või inimesed on suletud kabiinis ja liiguvad piki vertikaalseid rööpaid või väikese nurga all kaldega liftišahtis. Lift teenindab peatusi ehk korruseid. Suurima võimsusega tõstukid sobivad peale- ja mahalaadimiseks kahveltõstukitega.

Lifti operaatori profiil

Kraanad on mõeldud:

  • Ehitusmaterjalide, tööriistade vertikaalne käitlemine
  • Inimeste vedu kõrgusel kabiinis või platvormil

Tänu oma konstruktsioonile võimaldavad hoonetõstukid tõhusat peale- ja mahalaadimist. Need muudavad töö lihtsamaks ja kiiremaks. Tänapäeval on raske töötada ilma nende seadmeteta, seda enam, kui teil on raskeid materjale püstitada.

Kaubakraanasid kasutatakse kauba (lasti) liigutamiseks hoonete korruste vahel. Reeglina on neil iseseisev struktuur. Seda kontrollib (juhib) operaator. Kaubakraanasid, mida iseloomustab üle 900 kg tõstevõime, kasutatakse kaupade ja inimeste veoks. Üldjuhul on märkimisväärse tõstevõimega masinad ehitatud nii, et kaupade peale- ja mahalaadimine oleks võimalikult lihtne.

Kraanale viidatakse tavaliselt kui tõstukile või tõstukile. Seda kasutatakse lasti (inimeste ja/või kaupade) kiireks ja tõhusaks liigutamiseks platvormil/haagisel. Kraana liikumine toimub piki jäikaid juhte, mis on tavaliselt vähemalt 15-kraadise nurga all horisontaalse pinna suhtes rajatise eri tasandite vahel.

Mis tüüpi kraanad on olemas?

Neid on palju, õige valimine sõltub eesmärgist ja rakendusest.

  • haigla kraana
  • reisijateveo lift
  • kaubakraana
  • kauba- ja reisijakraana
  • hoone-kraana

Milline kvalifikatsioon peab olema kauba- või reisijateveo operaatoril?

Kui olete sellest ametist huvitatud ja soovite saada kvalifikatsiooni, peate läbima kursuse ja sooritama eksami. Liftioperaator on tööturul ihaldusväärne amet. Selle oskusega leiad tööd, sest oled äärmiselt väärtuslik töötaja, kellel on kvalifikatsioon. Milline kvalifikatsioon võimaldab teil sellisel juhul saada liftioperaatoriks?

Kaubatõstuki operaatori kvalifikatsioon

Foto kauba- ja reisijateveo liftist ehitamise ajalKui soovite saada operaatoriks, peate omama litsentsi; ilma selleta on töötamine ebaseaduslik. Kursusele registreerudes õpite kõik vajaliku, et sooritada eksam ja saada operaatoriks. Te läbite teoreetilised ja praktilised tunnid. Saate teada kraana toimimise ja ehituse kohta.

Uurimine:

Pärast iga kursust peate sooritama eksami. See koosneb teoreetilisest ehk kirjalikust osast. Seejärel on praktiline osa, mis paneb teie oskused proovile. Kui te sooritate eksami, annab UDT teile vastava litsentsi. Selle kvalifikatsiooniga saate edasi liikuda sobiva töökoha leidmiseks.

Mida teeb kaubatõstuki operaator?

Kui soovite saada operaatoriks, siis vastutate näiteks ehitustööde ajal kraana juhtimise eest. Kraanad on mõeldud selleks, et aidata rasket koormat ohutult liigutada. See on vastutusrikas ja tähelepanelikkust nõudev töö.

Kuidas lifti kasutatakse?

Juhtimine toimub väntamise, ülestõstmise või käsitsemise teel.

Õiguslik alus ja volitused

  • D Ja see ehituskraanade kvalifikatsioon (kauba- ja reisijateveohoonete liftide ning kaubatõstukite käitamine)
  • D II on sisekontrollitavate kaubaliftide ja haigla liftide (sisekontrollitavate kaubaliftide ja haigla liftide ilma kabiini koormuse kontrollimiseta) kasutamise õigus.

Kõik eeskirjad on reguleeritud liftidirektiiviga. See on oluline dokument ja iga ettevõtja peaks seda tundma ja järgima. Iga lift läbib tehnilise kontrolli, hoolduse ja moderniseerimise. Ilma korrapäraste kontrollide ja reeglite järgimiseta on töö selle seadmega ohtlik ja eluohtlik. Oluline on meeles pidada, et pärast iga remonti ja moderniseerimist tuleb enne kasutamist kontrollida tehnilist seisundit.

Tõstukid, st kraanaseadmed, tuleks regulaarselt kontrollida tõhususe ja ohutuse osas ning kõik vead ja ohud tuleb pidevalt kõrvaldada. Defektne tõstuk ei sobi kasutamiseks. Kui puudused on kõrvaldatud või lift on ajakohastatud, tuleb tehnilist seisundit uuesti hinnata.