Współcześnie w budynkach publicznego użytku windy dla osób niepełnosprawnych są jednym z wymogów dopuszczenia budynku do funkcjonowania. Są to przede wszystkim wszelkiego rodzaju windy i podesty ruchome mające na celu ułatwić osobom niepełnosprawnym poruszanie się w trudno dostępnych miejscach.  Żeby jednak prowadzić prace w zakresie konserwacji i naprawy podestów ruchomych oraz innych wind dla osób niepełnosprawnych należy najpierw posiadać odpowiednie pozwolenia.

Uprawnienia do pracy konserwatora urządzeń dla osób niepełnosprawnych

Podesty ruchome i windy dla osób niepełnosprawnych są częścią szerszej grupy maszyn znanej jako Urządzenia Transportu Bliskiego. Jest to szersza grupa, do której zaliczają się także urządzenia takie jak suwnice, żurawie samojezdne czy ładowarki teleskopowe. W Polsce kwalifikują się one jako urządzenia objęte dozorem technicznym. Oznacza to, że do konserwacji i naprawy urządzeń dla osób niepełnosprawnych należy ukończyć odpowiedni kurs zawodowy i zdobyć pozwolenie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs konserwatora urządzeń transportu bliskiego, po za windami i innymi urządzeniami dla osób niepełnosprawnych, zapewnia także uprawnienia do konserwacji oraz instalacji wielu innych urządzeń służących do transportu bliskiego, takich jak dźwigi, żurawie czy podesty ruchome. Szeroki zakres uprawnień, jakie zyskuje się kończąc ten jeden kursy czyni go popularnym wyborem wśród kandydatów chętnych poszerzyć swoje kompetencje zawodowe o nowe świadczenia kwalifikacyjne.

Pozwolenia zdobyte na kursie konserwatora urządzeń do transportu bliskiego posiadają ważność przez pięć lat. Po tym okresie należy ponownie przystąpić do egzaminu przed komisją UDT i uzyskać pozytywny wynik.

Kto może zapisać sią na kurs urządzeń do transportu bliskiego

Kurs na operatora urządzeń do transportu bliskiego wymaga od kandydatów posiadania wcześniejszych kwalifikacji do pracy z urządzeniami objętymi dozorem technicznym. Każdy chętny poszerzyć swoje kompetencje o uprawnienia do pracy na stanowisku konserwatora urządzeń do transportu bliskiego musi spełniać dwa podstawowe warunki:

  • Vähemalt 18-aastane
  • Wykształcenie przynajmniej podstawowe

Ile trwa szkolenie na konserwatora urządzeń do transportu bliskiego

Kurs składa się z dwóch części — teoretycznej oraz praktycznej oraz egzaminu końcowego. W zależności od poziomu doświadczenia może on trwać od kilku dni do kilku godzin. Dla osób odnawiających jedynie swoje świadczenia zawodowe wiele firm oferuje ekspresowe kursy jednodniowe zakończone egzaminem odbywającym się jeszcze tego samego dnia.