Praca w magazynie, hali lub sklepie o dużej powierzchni bardzo często wymaga od pracownika ukończenia kursu operatora wózka widłowego oraz co za tym idzie posiadania odpowiednich kwalifikacji w zawodzie. Główną funkcją wózka widłowego jest przenoszenie palet, ciężkich ładunków oraz skrzyń co wiąże się z tym iż osoba sterująca wózkiem powinna posiadać odpowiednie umiejętności przede wszystkim z zakresu operowania ładunkiem. Istnieją różne rodzaje wózków widłowych, które powinny być dobierane pod kątem specyfikacji pracy a także rodzaju transportowanego ładunku. Dlatego też konieczne jest posiadanie specjalistycznych uprawnień, które uzyskać można przy pomocy kursu operatora wózków widłowych kończącego się egzaminem państwowym.

Rodzaje wózków widłowych.

W oparciu o funkcje i przeznaczenie wózki widłowe dzielone są na:

 • Wózki widłowe czołowe – w tym przypadku równoważona jest waga towaru z wagą wózka. Towar zostaje podnoszony przy pomocy osprzętu. Jeśli chodzi o tą konkretną kategorię warto wyróżnić wózki widłowe terenowe, które idealnie odnajdują się w każdych warunkach przede wszystkim znajdują zastosowanie w ciężkich warunkach.
 • Wózki widłowe boczne – posiadają funkcję umożliwiającą boczny załadunek, dlatego też najczęściej wykorzystywane są do transportowania i podnoszenia towarów o nietypowych wymiarach. Najczęściej towary o nietypowych wymiarach należy identyfikować z długimi, podłużnymi elementami. Do cech charakterystycznych wózków widłowych bocznych zaliczyć należy przede wszystkim zwrotność oraz wysoki zasięg ku górze.
 • Wózki widłowe podnośnikowe – w związku z wysokim wysięgiem wózki te noszą również miano wózków teleskopowych. Wózki widłowe teleskopowe charakteryzują się wysokim wysięgiem w górę jak również imponującym zasięgiem bocznym a także bardzo dużym poziomem nośności.
 • Wózki widłowe systemowe – są do dosyć nowe i nowoczesne maszyny, posiadające odpowiednie parametry umożliwiające uniwersalne wykorzystanie oraz kilkunastometrowy wysięg.
 • Wózki widłowe wysokiego składowania – posiadają szereg unikatowych cech między innymi zwrotność, wysuwany maszt a także kompaktowa forma.
 • Wózki widłowe skrętne – charakteryzują się dużą zwrotnością w działaniu, dlatego też pożądane są przy pracach magazynowych i halach produkcyjnych. W takich warunkach idealne zastosowanie znajdą również wózki widłowe wielokierunkowe.
 • Wózki widłowe podwieszane – najczęściej ich transport odbywa się przy pomocy innego pojazdu. Wózek widłowy zamocowany jest z tyłu samochodu bądź ciężarówki transportowej, dzięki czemu kierowca może samodzielnie zająć się rozładunkiem towaru.
 • Wózki widłowe platformowe – podstawowym ich zastosowaniem jest transport ładunków. Podnoszenie ładunków możliwe jest dzięki wykorzystaniu wózków platformowych z wewnętrznym masztem.
 • Wózki widłowe specjalizowane – służą nie tylko do podnoszenia ładunku ale również do unoszenia operatora wraz z ładunkiem. Specjalizowane wózki widłowe idealnie odnajdują się we wszelkiego rodzaju halach wysokiego składowania oraz w innych miejscach w, których wymagana jest wysoka precyzja i kontrola.

Dla kogo przeznaczony jest kurs na wózki widłowe ?

Kurs na operatora wózków widłowych jest świetną alternatywą nie tylko dla młodych osób poszukujących zatrudnienia ale również dla osób starszych posiadających już doświadczenie wykazujących chęć przebranżowienia się. Kurs daje możliwość zdobycia ogromu wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej a także dzięki ćwiczeniom praktycznym umożliwia wypracowanie swojego tempa pracy i podszkolenia swojego warsztatu. Umiejętność operowania wózkiem widłowym jest nieodłącznym elementem wielu ofert pracy  wymaganym szczególnie w pracy za granicą. Kurs skierowany jest dla wszystkich osób wiążących swoją przyszłość z pracą w magazynach, halach, portach czy też zakładach produkcyjnych na całym świecie gdyż nasze uprawnienia są respektowane we wszystkich krajach UE.

Wymagania względem kandydatów ubiegających się o uprawnienia na wózek widłowy.

Podstawowym warunkiem, który musi spełniać kandydat ubiegający się o uprawnienia operatora wózka widłowego to jego wiek, kandydat musi mieć ukończone 18 lat. Oprócz tego warunkiem koniecznym jest również wykształcenie, kandydat musi posiadać wykształcenie minimum podstawowe. Spełnienie powyższych wymagań daje możliwość wzięcia udział  w kursie przygotowującym do zdobycia specjalistycznych uprawnień operatora wózków widłowych.

Rodzaje uprawnień możliwych do uzyskania po kursie.

Ukończenie kursu wiąże się z zaliczeniem egzaminu państwowego odbywającego się w ośrodku szkoleniowym przed powołaną komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Następnie po zaliczonym egzaminie UDT wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne. Urząd Dozoru Technicznego wyróżnia trzy kategorie uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe a mianowicie:

 • Kategoria urządzeń III WJO – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane. Jest to najniższy rodzaj uprawnień w skład urządzeń wchodzą: wózki naładowane unoszące, ciągnikowe oraz podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego z użyciem dyszla.
 • Kategoria urządzeń II WJO – Wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Najpopularniejsza i najbardziej powszechna kategoria uprawnień na wózki widłowe. Dzięki uprawnieniom z zakresu tej kategorii możliwa jest również obsługa wózków z III kategorii WJO. Uprawnienia obejmują obsługę wszystkich typów wózków jezdniowych podnośnikowych bez żadnych ograniczeń dotyczących ciężkości oraz wysokości. Uprawnienia umożliwiają również pracę z wózkami bocznymi.
 • Kategoria urządzeń I WJO – Wózki podnośnikowe specjalizowane. W tej kategorii wyróżnia się dwie podkategorie pierwsza z nich to wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgnikiem a druga to wózki jezdniowe specjalizowane unoszące zarówno ładunek jak i operatora. Posiadanie uprawnień z zakresu tej kategorii pozwala na operowanie wszystkim wózkami bez ograniczeń.

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe ?

Egzamin UDT dzieli się na dwie części na część teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie egzaminu pisemnego składającego się z 15 pytań wybranych z bazy 245 pytań, aby zdać egzamin należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi. Z kolei część praktyczna odbywa się na placu manewrowym pod nadzorem komisji. Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności manewrowania wózkiem widłowym z zachowaniem zasad BHP.

Okres ważności uprawnień na wózki widłowe.

W oparciu o rodzaj urządzenia ważność uprawnień wynosi od 5 do 10 lat. Okres 5 letni dotyczy operatorów wózków podnośnikowych specjalizowanych, z kolei okres 10 letni dotyczy operatorów wózków podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych oraz wózków podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych.

Oferta kursu.

Nasz kurs umożliwia ci przygotowanie do egzaminu państwowego na najwyższym poziomie. Kurs podzielony jest na dwie części, część teoretyczną oraz praktyczną, umożliwiającą poznanie specjalistycznej obsługi wózka widłowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w sposób indywidualny, oznacza to, że kursant umawia się z instruktorem na dogodny termin w celu przyuczenia praktycznego. Na część teoretyczną składa się wiele zagadnień do najważniejszych z nich należą:

 • rodzaje wózków widłowych
 • wymiana butli LPG
 • ładunki i ich rodzaje
 • tehniline järelevalve
 • budowa i obsługa wózków

Termin szkolenia można ustalić indywidualnie za pomocą maila bądź numeru telefonu znajdującego się na oficjalnej stronie.  Szkolenie prowadzone jest w Warszawie. Serdecznie zapraszamy.