Üldotstarbelised ja eriotstarbelised kraanad, tõstukid ja vintsid on materjalikäitlusseadmed (UTB), mida kasutatakse inimeste ja koormate transportimisel hoonetesse ja hoonetest välja.

Üld- ja/või eriotstarbeliste kraanade, tõstukite ja tõsteseadmete operaator on isik, kellel on UDT (tehnilise kontrolli büroo) poolt välja antud asjakohane tunnistus, mis annab talle õiguse töötada sellel ametikohal.

Eespool nimetatud seadmete käitamise kursused on mõeldud selleks, et valmistada osalejaid teoreetiliselt ja praktiliselt ette vastava UDT tunnistuse saamiseks.

Koolitusprogramm - üld- ja/või eriotstarbeliste kraanade, tõstukite ja tõsteseadmete kasutamine:

  • eespool nimetatud seadmeid käsitlevad põhilised õigusaktid
  • üld- ja/või eriotstarbeliste kraanade, tõstukite ja vintside käitamiseks nõutav sertifikaat.
  • eespool nimetatud tehnilised andmed ja käitlemisseadmete tüübid
  • üldotstarbeliste ja/või eriotstarbeliste kraanade, tõstukite ja tõsteseadmete ehitus - mehaanilised komponendid, elektrik, ohutusseadmed.
  • üld- ja/või eriotstarbeliste kraanade, tõstukite ja tõsteseadmete operaatori ülesanded, mis täidavad tööülesandeid töötasandilt, kabiinist ja kaugjuhitavalt.
  • kõnealuse seadme puhul esinevad tavalised tõrked
  • Tervisekaitse, ohutus ja esmaabi eespool nimetatud materjalikäitlusseadmete käitlemisel

Tundide kestus: 20-40 õppetundi.

Eespool nimetatud tegevuste ulatust saab kohandada vastavalt kliendi ootustele.

ERGONi personaliarenduskeskus kutsub teid teenuste kasutamine!