Uprawnienia do obsługi suwnic – kategorie II S i I S

Aby zostać operatorem suwnicy, czyli suwnicowym, konieczny jest kraana kursus, który przekazuje informacje związane z obsługą tych urządzeń. Uprawnienia na suwnice otrzymuje się po zaliczeniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Urząd Dozoru Technicznego podzielił uprawnienia na dwie kategorie. Kategoria I S jest najwyższa i włącza też uprawnienia, które można zdobyć w kategorii II S. Osoby posiadające uprawnienia UDT na suwnice, mogą także obsługiwać wciągniki, wciągarki, żurawie stacjonarne warsztatowe.

Kategorie uprawnień UDT na suwnice:

  • II S - liikurkraanad, tõstukid ja vintsid, mida kasutatakse töötasandilt ja statsionaarsed töökojakraanad.
  • I S - liikurkraanad, tõstukid ja vintsid, mida juhitakse töötasandilt või kabiinist, ning statsionaarsed töökojakraanad.

Uprawnienia nadawane przez UDT są ważne na:

  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia 10 lat
  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia 5 lat

Uprawnienia te obowiązują nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach.

Korzystanie z suwnic bez posiadania odpowiednich uprawnień jest zabronione i może zakończyć się wypadkami, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu operatora i osób postronnych.

Zapraszamy na kurs na suwnice – cena u nas jest bardzo przystępna. Działamy w mieście Warszawa i innych miastach na terenie Polski. Organizujemy także kursy zamknięte. W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.
  • Ettevõtlus- ja tehnoloogiaministri 30. oktoobri 2018. aasta määrus materjalide käitlemise seadmete käitamise, remondi ja moderniseerimise tehnilise järelevalve tehniliste tingimuste kohta (Riigi Teataja 2018 punkt 2176).
  • Ministrite nõukogu 7. detsembri 2012. aasta määrus tehnilise järelevalve alla kuuluvate tehniliste seadmete liikide kohta (Teataja 2012 nr 0, punkt 1468), mis on välja antud tehnilise järelevalve seaduse artikli 5 lõike 2 alusel.

 

Lisateave:

Keelatud tegevused

 

Operaatori heakskiitmine

 

Õiguste kategooriad

 

Kraana kursus