Teid kutsutakse südamest isikuandmete kaitse - RODO koolituskursusele meie keskuses Varssavis. Pakume professionaalset ja põhjalikku koolitust vastavalt Euroopa Liidu uusimatele isikuandmete kaitset käsitlevatele õigusaktidele.

Andmekaitse üldmäärus (GDPR, RODO)

RODO ehk GDPR ehk isikuandmete kaitse üldmäärus on ELi määrus, mis hõlmab füüsiliste isikute kaitse eeskirju seoses isikuandmete töötlemisega ning isikuandmete vaba liikumise eeskirju. Määruse eesmärk on ühtlustada õigusakte Euroopa Liidu riikides.

Määrus võeti vastu 27. aprillil 2016 ja see jõustub 25. mail 2018 pärast kaheaastast üleminekuperioodi. Uued määrused kehtestavad muu hulgas lihtsama juurdepääsu andmetele, hõlmavad õigust andmete ülekantavusele, andmete kustutamisele, õigus saada teavet andmete häkkimise korral.

Sellega seoses kehtestatakse ELi määrusega ka uued kohustused vastutavatele töötlejatele. Need hõlmavad uusi eeskirju nende töötlemiseks, isikuandmete rikkumisest teavitamist ja andmekaitseametniku (andmekaitseametnik) ametikoha kehtestamist.

Meie korraldatav andmekaitsealane koolitus on mõeldud selleks, et tutvustada administraatoritele ja teistele isikutele seadusemuudatusi ja valmistada neid ette nende järgimiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad hõlmavad selliseid teemasid nagu:

 • isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
 • andmekaitse põhimääratlused
 • kes on isikuandmete töötleja
 • kes on vastutav töötleja ja millised on tema ülesanded.
 • kes on andmekaitseametnik ja millised on tema ülesanded
 • haldustrahvide määramise üldtingimused
 • andmesubjekti juurdepääsuõigus
 • isikuandmete erikategooriate töötlemine
 • töötlemistoimingute registreerimine
 • isikuandmete kaitse organisatsiooniline struktuur
 • isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmise tingimused
 • isikuandmete töötlemise põhimõtted

Koolitusel antakse teoreetilist teavet ja näidatakse, kuidas andmekaitse praktikas toimub.

Hinnainfo meie tundide kohta on saadaval veebilehel ja me anname teavet ka telefoni ja e-posti teel. Koolituse hinna sees on ka toitlustamine ja lõunapaus.

ERGONi personaliarenduskeskus - Andmekaitsekoolitus Varssavis - kutsume teid valima meie pakkumist!